Welkom  Contact 

> Disclaimer

Via deze website, door middel van email en elektronische nieuwsbrieven, wordt informatie beschikbaar gesteld over diensten en producten van Cutting Edge.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site, e-mails en nieuwsbrieven berust bij Cutting Edge.

Hoewel Cutting Edge zich voortdurend inspant om actuele, juiste en volledige informatie te verstrekken, kan niet gegarandeerd worden dat dit altijd het geval zal zijn.

Cutting Edge is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van het bezoeken van of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot deze site, of voor schade door een wijziging, een gebrek in de juistheid of volledigheid of enig andere onvolkomenheid in de verstrekte informatie.

Welkom  |  Contact  |  Voorwaarden: algemeen  /  detachering
Sitemap  |  Disclaimer  |  Design by Bulkens
Copyright 2005 - 2014 Cutting Edge Internet Technologies